.

 

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

ปากกาน้ำยางลาเท็กซ์

Latex pen 

 

กลุ่มงาน

Dynamics and Control

 

จำนวนนักศึกษา

3-4 คน

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.ภูดิส  ลักษณะเจริญ

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

ออกแบบปากกาที่สามารถเปลี่ยนหัวเพื่อปั้มรูปแบบต่างๆจากน้ำยางพารา

National bls certification