.

 

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

เครื่องเขียนลายบนพื้นผิวทรงบอล (เครืองเขียนลวดลายบนเล็บ)

Ball surface painting machine (Nail painting machine) 

 

กลุ่มงาน

Dynamics and Control

 

จำนวนนักศึกษา

3 คน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

ลูกบอลทรงกลมที่มีขายอยู่ในท้องตลาดเช่น ลูกบาสเก็ตบอล ลูกฟตุบอล ลูกวอลเลย์บอบ หรือลูกกอล์ฟ ล้วนแต่ต้องมีการทำลวดลายบนพื้นผิวทั้งสิ้น ในอดีตการเขียนลวดลายบนลูกบอลจะใช้คนที่ได้รับฝึกจนมีทักษะเขียนลวดลายลงบนลูกบอล เพื่อทดแทนการใช้ทักษะจากคนเราสามารถนำเอาความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกลและการควบคุมมาใช้สร้างเครื่องจักรในการเขียบลวดลายที่ต้องการบนลูกบอล

National bls certification