ด้วยงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การอบรมการเขียน CV สำหรับฝึกงานและสมัครงาน" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 326 ชั้น 3 อาคาร 81 เวลา 16.30-18.30 น. บรรยายโดยบริษัท ซุปเปอร์
เรซูเม่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันสามารถเขียน CV ได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ 

     โดยนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยายสามารถลงชื่อได้ที่ภาควิชาฯ

 

National bls certification