บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโต้โมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนา "การสนับสนุนให้ทุนการศึกษา การรับนักศึกษาฝึกงาน และการวิจัยร่วมกับบริษัท" ในวัพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Room ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผู้สนใจ
เข้าร่วมสัมนาสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการสัมมนาได้ที่นี่

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดสาขางานวิจัย CLICK

ดาวน์โหลดแบบตอบรับการสัมมนา CLICK

 

National bls certification