ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "TECHNICAL WRITING TRAINING" บรรยายโดย Dr.Matthew Hartley ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3 อาคาร 82 ๕ณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่สนใจให้มาลงชื่อได้ที่พี่จีจี้ ที่ธุรการภาควิชาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์นี้

National bls certification