ภาควิชาเครื่องกลและการบินอวกาศ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และ TGGS ร่วมกับบริษัท Schaeffler กำหนดการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง "พื้นฐานการคำนวณระบบเพลาและตลับลูกปืนโดยโปรแกรม BearinX-Online" จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม

สำหรับอาจารย์จากภาคอื่นและผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งผ่านhttps://goo.gl/forms/q5yR0ImJA9

 

National bls certification