การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2558 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถขอใบสมัครได้ที่ Center for International Engineering Programs อาคาร 81 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่งใบสมัครภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.

National bls certification