ด้วยสำนักงานกพ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559 และทุนการศึกษาจากประเทศไอร์แลนด์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin; UCD) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559 

สำหรับผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ CLICK

สำหรับผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาจากประเทศไอร์แลนด์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin; UCD) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ CLICK

National bls certification