ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย National Kaohsiung First University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ Center for International Engineering Programs อาคาร 81 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

National bls certification