ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมรับสมัครโครงการทุนการศึกษา บริษัท NHK SPRING (THAILAND) CO.,LTD. นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถมาขอรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ธุรการภาควิชาฯ โดยมีกำหนดส่งภายในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น. เท่านั้น

National bls certification