ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจร่วมงานสัมมนา “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” ที่จะทำให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมการบริหารจัดการของเสียเป็นเรื่องง่าย โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 8:30 – 15:00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ ห้องกิ่งแก้ว ติดสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ CLICK

National bls certification