ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อ เข้าร่วมฟังการบรรยายเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ประเทศไต้หวัน โดยตัวแทนจาก National Chung Cheng University, Taiwan พร้อมสัมภาษณ์เบื้องต้น ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 15.00น. ณ ห้อง 326 ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

Research Topic >> http://goo.gl/n6bzxJ
Scholarship Information >> http://goo.gl/MTO3K0
Application Form >> http://goo.gl/gjp0is เลือกหัวข้อประชาสัมพันธ์ >> ประชาสัมพันธ์การบรรยายเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทฯ >> เลือก Application Form

 
 
 
National bls certification