ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน the 2nd Toyota-KMUTNB Vehicle Safety Seminar ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9, ตึก STRI , KMUTNB. โดยครั้งนี้จะเป็นเรื่องการใช้การจำลองคอมพิวเตอร์ในการออกแบบความปลอดภัยยานยนต์
Keynote speaker: Dr. Tsuyoshi YASUKI , Project General Manager, Advance CAE Division and vehicle safety engineering division, Toyota Motor Corporation Japan. ซึ่งเป็นคนเริ่มนำการจำลองการชน (crash simulation) มาใช้ในการพัฒนารถที่ Toyota และเป็นผู้พัฒนา Finite Element Human Body model (THUMS) เพื่อนำมาใช้ในการจำลองและพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยในรถยนต์ของ Toyota และ Lexus

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ลงทะเบียนได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 02 5552000 ext 2913

National bls certification