คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีกุลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ

ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) วันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

National bls certification