ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สนใจร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินการ“โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว”โดยผู้เชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559  เวลา 8:30–16:00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล สนามบินสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตติดสนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ   *** ฟรีค่าลงทะเบียน อาหารว่าง อาหารกลางวัน และลุ้นรับรางวัลมากมาย***

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ และกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่

National bls certification