ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะจัดงานสัมมนาเรื่อง Progress in Lightweight Construction Technologies ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกสำนักวิจัยฯ (STRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา โดยสามารถลงทะเบียนและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

National bls certification