ชื่อ: ดร.ธีรพล ศรียุบล

Theerapol SRIYUBOL Ph.D.

ชื่อย่อ: TPS

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-313

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 8319

 

การศึกษา

Ph.D.(Mechanical Engineering)KMUTNB

 

งานวิจัย

Industrial Automations, Hydraulics and Pneumatics, Measurement and Instrumentation

National bls certification