กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัคร

ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ และเข้าสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเข้าสัมภาษณ์ด้วยค่ะ http://forms.gle/RicpwPnniFBzccju7 กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meetinghttp://zoom.us/j/3343581650?pwd=Wm1yYng5WS9LN0lSWFgySG91QXBKQT09 Meeting ID: 334 358 1650Password: 4HNiwU กลุ่ม 2 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) สัมภาษณ์ทางLine ทางภาคจะแจ้งLineของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ทางอีเมล์ที่นักเรียนให้ไว้ กรุณาตรวจสอบอีเมล์และติดต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์ด้วย กลุ่ม 3 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/5507608775 กลุ่ม 4 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/93633157518?pwd=aU4yTlh6alFrVkdQNjdnVFpXSGlQdz09 Meeting ID: 936 3315 7518Passcode: 060787 กลุ่ม 5 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meetinghttp://zoom.us/j/93651094960?pwd=ZTNyT2Y1T2dDRUpMQWErTHFPdjhJZz09 Meeting ID: 936 5109 4960Passcode: 137144 กลุ่ม […]

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมันวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ(TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัคร

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ โดยใช้ Zoom และเข้าห้องสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/3036448896 กลุ่ม 2 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Meeting ID: 951 3426 7516 Password :256617 Invited Link: http://zoom.us/j/95134267516?pwd=eUg0VXo1VFN6emtPU2VGUi95QkZ3QT09 กลุ่ม 3 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/96094426670 กลุ่ม 4 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/5507608775 กลุ่ม 5 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/99067938407?pwd=UFB4cnVBeHpRSmZnNGt5bzFkcmdoZz09 กลุ่ม 6 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/8196869583 กลุ่ม 7 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) […]