ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมันวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ(TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ โดยใช้ Zoom และเข้าห้องสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด

กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/3036448896

กลุ่ม 2 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Meeting ID: 951 3426 7516

Password :256617

Invited Link: http://zoom.us/j/95134267516?pwd=eUg0VXo1VFN6emtPU2VGUi95QkZ3QT09

กลุ่ม 3 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/96094426670

กลุ่ม 4 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/5507608775

กลุ่ม 5 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/99067938407?pwd=UFB4cnVBeHpRSmZnNGt5bzFkcmdoZz09

กลุ่ม 6 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/8196869583

กลุ่ม 7 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/91062758181?pwd=b2hjb1hrcXNUUTFhWVlMejVTQkg1UT09

กลุ่ม 8 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/91085692242?pwd=UDBVWTV5Vk1jb05lQkJNcTB6U2tVUT09

กลุ่ม 9 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/3343581650?pwd=Wm1yYng5WS9LN0lSWFgySG91QXBKQT09

Meeting ID: 334 358 1650
Password: 4HNiwU

กลุ่ม 10 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/94163022561?pwd=ekd6bDhYVEV6Vm5sZ1FRRGRQWStMUT09

Meeting ID: 941 6302 2561
Passcode: 791068

กลุ่ม 1 วิศวกรรมการบินและอวกาศ(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/96702643010?pwd=cGVER2ZjWGkyOEJic25UdDRXQlB2QT09

กลุ่ม 2 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 946 0123 5289

Passcode: 095489

กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/94727405719?pwd=UjFhYVdxZy9Ua3BMT2JISVE1WndHQT09

Facebook
Twitter

Most Popular

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Related Links)