ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ และเข้าสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเข้าสัมภาษณ์ด้วยค่ะ

http://forms.gle/RicpwPnniFBzccju7

กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/3343581650?pwd=Wm1yYng5WS9LN0lSWFgySG91QXBKQT09

Meeting ID: 334 358 1650
Password: 4HNiwU

กลุ่ม 2 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) สัมภาษณ์ทางLine ทางภาคจะแจ้งLineของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ทางอีเมล์ที่นักเรียนให้ไว้ กรุณาตรวจสอบอีเมล์และติดต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์ด้วย

กลุ่ม 3 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/5507608775

กลุ่ม 4 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/93633157518?pwd=aU4yTlh6alFrVkdQNjdnVFpXSGlQdz09

Meeting ID: 936 3315 7518
Passcode: 060787

กลุ่ม 5 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/93651094960?pwd=ZTNyT2Y1T2dDRUpMQWErTHFPdjhJZz09

Meeting ID: 936 5109 4960
Passcode: 137144

กลุ่ม 6 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/94263320594?pwd=a2YvODA5ajNSVFJib1ZKMUdQUXl1QT09
January 8, 2021: Fri: 9:30AM-12:30PM
Meeting ID: 942 6332 0594
Passcode: 345336

กลุ่ม 7 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/91261444632?pwd=RCtLa1A2R1ZqckdUbzB3OGxVckk4dz09

Meeting ID: 912 6144 4632

Passcode: 743324

กลุ่ม 8 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/91995859317?pwd=R3Jjbnkyd1FmMi9qOTVhR2ZHS2hjdz09

Meeting ID: 919 9585 9317
Passcode: 444691

กลุ่ม 9 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/94073643200?pwd=dWRZSWdUaFp4aDVRejF1YzdrL3J2Zz09

Meeting ID: 940 7364 3200
Passcode: 373306

กลุ่ม 10 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/99890721538?pwd=YUIzMWY5aW5iNnBVNjB4c0t5VENCQT09

Meeting ID: 998 9072 1538
Passcode: 718179

กลุ่ม 11 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/91062758181?pwd=b2hjb1hrcXNUUTFhWVlMejVTQkg1UT09
Meeting ID: 910 6275 8181

Passcode: 165105

กลุ่ม 12 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/91562941212

Meeting ID: 915 6294 1212

กลุ่ม 13 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

สัมภาษณ์ทางLine ทางภาคจะแจ้งLineของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ทางอีเมล์ที่นักเรียนให้ไว้ กรุณาตรวจสอบอีเมล์และติดต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์ด้วย

กลุ่ม 14 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/6453916411?pwd=TkFzQUM2d1VIUXc2TWZZdlNrci91QT09

Meeting ID: 645 391 6411
Passcode: 123abc

กลุ่ม 1 วิศวกรรมการบินและอวกาศ(หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/91452026188?pwd=bWxUN1NpK2txSHJlWCt1d0ZzTnozUT09

Meeting ID: 914 5202 6188
Passcode: 0XabfW

กลุ่ม 2 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรปกติ)

สัมภาษณ์ทางLine ทางภาคจะแจ้งLineของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ทางอีเมล์ที่นักเรียนให้ไว้ กรุณาตรวจสอบอีเมล์และติดต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์ด้วย

กลุ่ม 3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/96702643010?pwd=cGVER2ZjWGkyOEJic25UdDRXQlB2QT09

Meeting ID: 967 0264 3010
Passcode: 500246

กลุ่ม 4 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 930 4850 2010

Passcode: 311837

กลุ่ม 5 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรปกติ)

Join Zoom Meeting
http://zoom.us/j/6453916411?pwd=TkFzQUM2d1VIUXc2TWZZdlNrci91QT09

Meeting ID: 645 391 6411
Passcode: 123abc

กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)

http://zoom.us/j/96142963984?pwd=Q3lGZWFmR3paSTc0bGJsTEExQ1lVZz09

Meeting ID: 961 4296 3984
Passcode: 473170

กลุ่ม 1 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)

สัมภาษณ์ทางLine ทางภาคจะแจ้งLineของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ทางอีเมล์ที่นักเรียนให้ไว้ กรุณาตรวจสอบอีเมล์และติดต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์ด้วย

Facebook
Twitter

Most Popular

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง (Related Links)