.

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th Thailand Robot Design Camp: RDC 2019)

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

เตาหุงต้มแสงอาทิตย์

Solar cooker

 

กลุ่มงาน

Thermal Science

 

จำนวนนักศึกษา

3 คน ต่อกลุ่ม

หมายเหตุ โครงงานนี้สามารถมีได้หลายกลุ่ม 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. ผศ.ดร. สุธรรม ปทุมสวัสดิ์ ที่ปรึกษาหลัก

 

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

ทำการศึกษา ออกแบบ และจัดสร้างเตาหุงต้มโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อน โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้

  1. สามารถทำการหุงต้มอาหารได้โดยต้องสามารถต้มน้ำให้เดือดและทอดไข่เจียวได้
  2. ใช้งานได้ง่ายและสะดวก
  3. มีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานและสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
  4. ใช้วัสดุที่จัดหาได้สะดวกและเหมาะสม
  5. สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

National bls certification