.

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th Thailand Robot Design Camp: RDC 2019)

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

ถุงมือช่วยการเคลื่อนไหว

Soft robotic Glove

 

กลุ่มงาน

Dynamics and Control

 

จำนวนนักศึกษา

3-4 คน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.ภูดิส  ลักษณะเจริญ ที่ปรึกษาหลัก

2. ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา ที่ปรึกษาร่วม

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

ออกแบบถุงมือสวมใส่ ที่ประกอบด้วยกลไก ช่วยการขยับเคลื่อนไหวนิ้ว ทั้ง 5 นิ้วของผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพบำบัด

National bls certification