.

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th Thailand Robot Design Camp: RDC 2019)

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

บันไดหนีไฟแรงโน้มถ่วง

Gravitational Fire Escape Ladder

 

กลุ่มงาน

Applied Mechanics

 

จำนวนนักศึกษา

3 คน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.สินชัย ชินวรรัตน์

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

ทำการศึกษา ออกแบบ และจัดสร้างบันไดหนีไฟแรงโน้มถ่วง โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้

  1. สามารถรับน้ำหนักคนได้ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม
  2. ระบบกลไกต้องสามารถทนความร้อนได้
  3. ใช้วัสดุที่จัดหาได้สะดวกและเหมาะสม
  4. สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และปลอดภัย
  5. สร้างและติดตั้งใช้งานที่อาคารอย่างน้อย 2 ชุด

National bls certification