.

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th Thailand Robot Design Camp: RDC 2019)

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

เครื่องทำน้ำผลไม้ให้เป็นน้ำแข็งเกล็ดหิมะละเอียด (เครื่องทำบิงซู) 

Juice to well ice crystal transformer machine (Bingsu ice crystal machine)

 

กลุ่มงาน

Thermal Science

 

จำนวนนักศึกษา

3 คน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองร้อน การทานน้ำแข็งไสเย็น ๆ จึงได้รับความนิยมมาก แต่ปัจจุบันมีวิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นด้วยการทำของเหลวเช่น น้ำผลไม้ให้เป็นน้ำผลไม้แข็งเกล็ดหิมะละเอียดได้อย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำผลไม้ที่คั้นสด ๆ สามารถเสริฟได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่สูญเสียคุณภาพ เนื่องจากไม่ต้องนำไปแช่แข็งอีกต่อไป ทำให้การทานน้ำแข็งเกล็ดหิมะละเอียดได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

National bls certification