.

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th Thailand Robot Design Camp: RDC 2019)

 

 

 

 

ชื่อโครงงาน

เครื่องทำขนม 3 มิติ

3d Food Printer

 

กลุ่มงาน

Dynamics and Control 

 

จำนวนนักศึกษา

3 คน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์

 

รายละเอียดของโครงงานโดยย่อ

 

โครงงานนี้จะนำหลักการของเครื่องพิมพ์ 3 มิติมาใช้ในการทำขนมให้มีรูปร่างตามต้องการ เช่นการทำขนมแพนเค้ก ขนมครก หรือการทำหน้าเค๊ก เป็นต้น โครงของเครื่องจะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ใน 2 หรือ 3 แนวแกน และหยอดขนมลงบนจานเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ

National bls certification