ตัวอย่างงานของภาควิชาที่นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมสร้างและออกแบบได้ กดรูปเพื่อดูคำอธิบาย

 • หุ่นยนต์กู้ภัย ควบคุมระยะไกล สามารถไปในพื้นที่ไม่ราบเรียบได้
 • กังหันลม สำหรับผลิตไฟฟ้า ที่ใช้ได้กับลมความเร็วไม่มากของเมืองไทย
 • กังหันก๊าซผลิตไฟฟ้าขนาด 30 kW ที่ออกแบบสร้างทุกชิ้นส่วนเอง
 • รถแข่งฟอร์มูล่าวัน (ฉบับนักศึกษา) ที่สร้างและนำไปแข่งขันกับของที่อื่นๆ
 • การจำลองทางเชิงตัวเลข บนคอมพิวเตอร์ เพื่อทำนายผลต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเวลาการออกแบบ
 • เตาเผาขยะนำมาใช้เป็นพลังงาน เพื่อโลกสีเขียว
 • เครื่องยนต์ของเครื่องบินเจ็ต ที่เป็นตัวขับเคลื่อนยานอากาศต่างๆ
 • เครื่องระเบิดเยื่อปาล์มแบบต่อเนื่อง นวัตกรรมไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแผ่นเยื่อไม้อัด
 • CubeSat ดาวเทียมขนาดเล็กพกพา ที่จะส่งไปใช้ในอวกาศได้
 • เรือดำน้ำแบบไร้คนขับ ใช้ในการสำรวจเก็บข้อมูลใต้ทะเลลึก
 • ปืนน้ำพลังทำลายล้างสูง สามารถติดตั้งบนหุ่นบังคับเพื่อใช้ปลดระเบิด
 • เสื้อเกราะป้องกันอาวุธสงคราม สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • เตียงพยาบาลป้องกันแผลกดทับ ทำให้ไม่ต้องพลิกตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง
 • โครงสร้างแข็งแรงที่ประกอบจากกระดาษลังรีไซเคิล สามารถรับน้ำหนักคนยืนได้
National bls certification