ชื่อ: ดร. สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ

Sawangtit SRIKITSUWAN, Ph.D.

ชื่อย่อ: SAS

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-411

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page: http://www.me.kmutnb.ac.th/~sas/

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 401 ภายใน กด 8314 ต่อ 401

 

การศึกษา

Ph.D. (Mechanical Engineering), KMUTNB

 

งานวิจัย

Active Noise Control, DSP, Image Processing, Thermoacoustic

National bls certification