ชื่อ: ผศ.ทศพร สุนทรเภสัช

Asst.Prof. Tosaporn SOONTORNPASATCH

ชื่อย่อ: TOS

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ

 

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-311

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 412 ภายใน กด 8314 ต่อ 412

 

การศึกษา

MS.(Mechanical Engineering) KMUTNB

 

งานวิจัย

Aerodynamics, Turbomachinery Computational Fluid Dynamics

National bls certification