ชื่อ: ชัยวัฒน์ ผิวบาง

ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

 

ห้องพัก: โรงปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Home Page:

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 422 ภายใน กด 8314 ต่อ 422

 

การศึกษา

ป.ว.ส.ช่างยนต์ พระราม 6 เทคโนโลยี

 

National bls certification