บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด
บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด
บริษัท กลุ่ม 15 จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรรี่
บริษัท QTC Energy จำกัด
บริษัท การรถไฟแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัย มหิดล
บริษัท โยโกฮาม่า ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท แมส วิศวกรวิจัย จำกัด
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล
บริษัท มิชลิน
บริษัท ซีเกท
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
บริษัท บางกอก ชีทเม็ททัล จำกัด
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท สุพรีม โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ยาชิโยดา อัลลอย วีล
Euro Konstrukcia UG
บริษัท จี-ยู (ไทยแลนด์) จำกัด
YOKOHAMA
บริษัท สกุลไทย
บริษัท โคลท์ พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วินเทค แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท เซ็นจูรี่ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
บริษัท โมลด์เมท จำกัด
บริษัท ฮาคอน จำกัด
กรมอุตสาหกรรมยาง
บริษัท โมลด์เมท จำกัด
Summit Auto Seats Industry Co.,Ltd
บริษัท ยาชิโยดา
บริษัท ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หจก. พี.เอส.เอ แมชชีนเนอรี่

 

 

*หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่อยากแสดงชื่อ หรือเคยใช้บริการแต่ไม่มีชื่อปรากฏ หรือชื่อไม่ตรง กรุณาติดต่อภาควิชา

ขั้นตอน

บริษัทและภาคอุตสากรรมที่มีความประสงค์จะขอรับบริการงานทางวิชาการ สามารถติดต่อทางภาควิชาได้ โดยมีขั้นตอนตามแผนภาพนี้


แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง


วิธีติดต่อ


หมายเหตุ

ในขั้นตอนการชำระค่าบริการและรับผลงาน ผู้ติดต่อต้องเดินทางมาด้วยตนเองที่ภาควิชา ในช่วง 9:00-11:00 น. หรือ 13:00-15:00 น. เท่านั้น

National bls certification