เจ้าหน้าที่โรงปฏิบัติการ

ธนภัทร พุทธศรี

Thanapat Puttasri

thanapatp@kmutnb.ac.th
อนันต์ ปะถังธานี

Anan Pratangtanee

ananp@kmutnb.ac.th
ชัยวัฒน์ ผิวบาง

Chaiwat Piwbang

chai_mae@hotmail.com
ศราวุธ สินมั่น

Sarawut Sinmun

sarawut.s@eng.kmutnb.ac.th