MAE เรียนไปได้ทำอะไร

ตัวอย่างงานของภาควิชาที่นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมสร้างและออกแบบได้

หุ่นยนต์กู้ภัย ควบคุมระยะไกล สามารถไปในพื้นที่ไม่ราบเรียบได้

กังหันลม สำหรับผลิตไฟฟ้า ที่ใช้ได้กับลมความเร็วไม่มากของเมืองไทย

กังหันก๊าซผลิตไฟฟ้าขนาด 30 kW ที่ออกแบบสร้างทุกชิ้นส่วนเอง

รถแข่งฟอร์มูล่าวัน (ฉบับนักศึกษา) ที่สร้างและนำไปแข่งขันกับของที่อื่นๆ

การจำลองทางเชิงตัวเลข บนคอมพิวเตอร์ เพื่อทำนายผลต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเวลาการออกแบบ

เตาเผาขยะนำมาใช้เป็นพลังงาน เพื่อโลกสีเขียว

เครื่องยนต์ของเครื่องบินเจ็ต ที่เป็นตัวขับเคลื่อนยานอากาศต่างๆ

เครื่องระเบิดเยื่อปาล์มแบบต่อเนื่อง นวัตกรรมไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแผ่นเยื่อไม้อัด

CubeSat ดาวเทียมขนาดเล็กพกพา ที่จะส่งไปใช้ในอวกาศได้

เรือดำน้ำแบบไร้คนขับ ใช้ในการสำรวจเก็บข้อมูลใต้ทะเลลึก

ปืนน้ำพลังทำลายล้างสูง สามารถติดตั้งบนหุ่นบังคับเพื่อใช้ปลดระเบิด

เสื้อเกราะป้องกันอาวุธสงคราม สำหรับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เตียงพยาบาลป้องกันแผลกดทับ ทำให้ไม่ต้องพลิกตัวผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง

โครงสร้างแข็งแรงที่ประกอบจากกระดาษลังรีไซเคิล สามารถรับน้ำหนักคนยืนได้