ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Menu iconmenu

ชื่อ: ผศ.ดร.ต้นคิด จันทรัศมี

Asst.Prof. Tonkid CHANTRASMI, Ph.D.

ชื่อย่อ: TKC

ห้องพัก: ตึก 83 ห้อง 83-315

Email:  tonkid.c@eng.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์: 02-587-0026 ต่อ 404 ภายใน กด 8314 ต่อ 404

การศึกษา

Ph.D. in Mechanical Engineering, Stanford University, USA 

ความเชี่ยวชาญ

Fluid Mechanics, Computational Fluid Dynamics (CFD), Numerical Methods, Uncertainty Quantification

 ผลงานวิจัย

 • W. Koranuntachai and T. Chantrasmi (2016), “Preliminary Flow Analysis for Determining Design Parameters of Latex-dipping Tanks in High-Speed Continuous Production Lines of Medical Gloves,” the International Conference on Engineering Innovation (ICEI), 6-7 June 2016, Bangkok, 2016.
 • S. Pornpeerakeat, T. Chantrasmi, A. Chaikittiratana and S. Limrungruengrat (2016), “Three Dimensional Finite Element Program for Determination of Cure Level in Thick Rubber Part,” the International Conference on Engineering Innovation (ICEI), 6-7 June 2016, Bangkok, Thailand.
 • W. Jitwiriya, T. Chantrasmi, P. Yongyingsakthavorn, P. Saechan and U. Nontakaew (2016), “Energy Minimizing Analysis for Continuous Drying Ovens in a Latex-glove Production Line with Humidity,” the 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT), 21-23 April 2016, Phuket, Thailand.
 • T. Sriyubol, U. Nontakaew and T. Chantrasmi (2016), “Analysing Sizing Defects in Brazing Joints Using Pulse Phase Thermography with a Cross-correlation Maximisation Technique,” Quantitative Infrared Thermography Journal, DOI: 10.1080/17686733.2016.1145843, 2016
 • T. Chantrasmi, S. Tansuwanarat and P. Vallikul (2015), “Compact Counter-Recoil Design of Water Cannon Using a Single Nozzle with Backward Spray,” the 1st Asian Conference on Defence Technology, 23-25 April 2015, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan.
 • S. Tansuwanarat, P. Vallikul and T. Chantrasmi (2013), “Evaluation of Recoil Force on Water Cannon Using Computational Fluid Dynamics and Experimental Data,” the 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16-18 October 2013, Pattaya, Chonburi.
 • N. Worrakul, T. Chantrasmi and P. Saisutjarit (2013), “Autonomous Navigation Strategy for Multi-Tethered Robot on a Large Spinning Space Net Structure,” the 27th Conference on Mechanical Engineering Network of Thailand (MENETT), 16-18 October 2013, Pattaya, Chonburi.
 • T. Chantrasmi and G. Iaccarino (2011), “Forward and Backward Uncertainty Propagation for Discontinuous System Response Using Padé-Legendre Method,” International Journal for Uncertainty Quantification, Volume 2(2), pages 125-143, 2011.
 • T. Chantrasmi, A. Doostan and G. Iaccarino (2009), “Pade-Legendre Approximant for Uncertainty Quantification with Discontinuous Response Surfaces,” Journal of Computational Physics, Volume 228(19), pp. 7159–7180, 2009.
 • T. Chantrasmi and G. Iaccarino (2009), “Computing Shock Interactions under Uncertainty” 50th Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference (AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC), 4-7 May 2009, Palm Springs, California, USA.
 • J. Witteveen, A. Doostan, R. Pecnik, T. Chantrasmi and G. Iaccarino (2009), “Comparison of Stochastic Collocation Methods for Uncertainty Quantification of the Transonic RAE 2822 Airfoil,” NODESIM Workshop – Stanford Contribution, 2009.
 • T. Chantrasmi, P. Constantine, N. Etemadi, G. Iaccarino and Q. Wang (2006), “Uncertainty Quantification in Simple Linear and Nonlinear Problems,” Center for Turbulence Research, Annual Brief, 2006.

ประวัติการสอน

 • Fluid Mechanics (ป.ตรี)
 • Numerical Methods for Engineers (ป.ตรี)
 • Technical Computing in Engineering (ป.ตรี)
 • Thermofluids (ป.ตรี)
 • Analytical and Numerical Engineering Mathematics (ป.โท)
 • Computational Fluid Dynamics (ป.โท)
 • Inviscid Flow (ป.โท)
 • Technical Computing in Engineering (ป.โท)