ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

Department of Mechanical & Aerospace Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าว ประกาศ

รับสมัคร

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ และเข้าสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด กลุ่ม 1 วิศวกรรมการบินและอวกาศ(หลักสูตรปกติ) AE Topic: teerawat sangpet’s

Read More
รับสมัคร

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ และเข้าสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเข้าสัมภาษณ์ด้วยค่ะ http://forms.gle/RicpwPnniFBzccju7 กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meetinghttp://zoom.us/j/3343581650?pwd=Wm1yYng5WS9LN0lSWFgySG91QXBKQT09 Meeting ID: 334 358 1650Password:

Read More
รับสมัคร

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมันวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ(TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ โดยใช้ Zoom และเข้าห้องสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/3036448896 กลุ่ม 2 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Meeting

Read More

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 รอบที่ 1

กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  TCAS 64 รอบที่ 1 ดูรายละเอียด และสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา โทร. 02-555-2000 ต่อ 1626

Read More

รับสมัครทุนศึกษาต่อปริญญาเอกหรือปริญญาโท-เอก

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 ก.พ. 2561 นี้ และสอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ. ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ (ห้อง

Read More

นักศึกษาภาควิชาฯได้รางวัลชนะเลิศจากงานTHE 12TH THAILAND ROBOT DESIGN CAMP: RDC 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th

Read More

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 328 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ นำโดยรศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Read More

มจพ.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ BDI และ T-TECH

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ได้มอบหมายให้ รศ.ดรสมฤกษ์ จันทร์อัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินเจ็กชั่น จำกัด (BDI)

Read More