กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564

รับสมัคร

โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ และเข้าสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด กลุ่ม 1 วิศวกรรมการบินและอวกาศ(หลักสูตรปกติ) AE Topic: teerawat sangpet’s Personal Meeting Room http://zoom.us/j/6453916411?pwd=TkFzQUM2d1VIUXc2TWZZdlNrci91QT09 Meeting ID: 645 391 6411 Passcode: 123abc กลุ่ม 2 วิศวกรรมการบินและอวกาศ(หลักสูตรปกติ) AE Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/96702643010?pwd=cGVER2ZjWGkyOEJic25UdDRXQlB2QT09 Meeting ID: 967 0264 3010 Passcode: 500246 กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) ME Topic: สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 Time: Apr 23, […]

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัคร

ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ และเข้าสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเข้าสัมภาษณ์ด้วยค่ะ http://forms.gle/RicpwPnniFBzccju7 กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meetinghttp://zoom.us/j/3343581650?pwd=Wm1yYng5WS9LN0lSWFgySG91QXBKQT09 Meeting ID: 334 358 1650Password: 4HNiwU กลุ่ม 2 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) สัมภาษณ์ทางLine ทางภาคจะแจ้งLineของอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ทางอีเมล์ที่นักเรียนให้ไว้ กรุณาตรวจสอบอีเมล์และติดต่ออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์ด้วย กลุ่ม 3 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/5507608775 กลุ่ม 4 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/93633157518?pwd=aU4yTlh6alFrVkdQNjdnVFpXSGlQdz09 Meeting ID: 936 3315 7518Passcode: 060787 กลุ่ม 5 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meetinghttp://zoom.us/j/93651094960?pwd=ZTNyT2Y1T2dDRUpMQWErTHFPdjhJZz09 Meeting ID: 936 5109 4960Passcode: 137144 กลุ่ม […]

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมันวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ(TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัคร

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ โดยใช้ Zoom และเข้าห้องสัมภาษณ์ตามช่วงเวลาที่กำหนด กลุ่ม 1 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/3036448896 กลุ่ม 2 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Meeting ID: 951 3426 7516 Password :256617 Invited Link: http://zoom.us/j/95134267516?pwd=eUg0VXo1VFN6emtPU2VGUi95QkZ3QT09 กลุ่ม 3 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/96094426670 กลุ่ม 4 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/5507608775 กลุ่ม 5 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/99067938407?pwd=UFB4cnVBeHpRSmZnNGt5bzFkcmdoZz09 กลุ่ม 6 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) Join Zoom Meeting http://zoom.us/j/8196869583 กลุ่ม 7 วิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปกติ) […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS 64 รอบที่ 1

กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  TCAS 64 รอบที่ 1 ดูรายละเอียด และสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา โทร. 02-555-2000 ต่อ 1626 และ 1627

สัมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “BIO-BASED AND TEXTILE REINFORCED COMPOSITES: DESIGN AND DEVELOPMENT FOR LARGE SCALE PRODUCTIONS”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนาถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “Bio-Based and Textile Reinforced Composites: Design and Development for Large Scale Productions” ในวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2559  เวลา  8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ซึ่งการสัมนาดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกจาก สวทน. ให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559  มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ คอมพอสิทในระดับอุตสาหกรรม ให้แก่  ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักศึกษา สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ วิทยากรที่มาอบรมในงานสัมนาดังกล่าวเป็นผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำของประเทศเยอรมนี ได้แก่ TU Chemnitz และ T๊U Dresden โดยสามารถ ลงทะเบียน Online ได้ที่ http://goo.gl/forms/IkeRolJr3A    

รับสมัครทุนศึกษาต่อปริญญาเอกหรือปริญญาโท-เอก

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 ก.พ. 2561 นี้ และสอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ. ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ (ห้อง 309) ตึก 83 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎ์สาย 1 วงศ์สว่าง กทม 10800 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-789-8126 หรือ chanyut.k@eng.kmutnb.ac.th สมัครออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/xkcjPu

นักศึกษาภาควิชาฯได้รางวัลชนะเลิศจากงานTHE 12TH THAILAND ROBOT DESIGN CAMP: RDC 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นายหัฏฐะเนตร วิรุฬศรี นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันในโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับประเทศ (The 12th Thailand Robot Design Camp: RDC 2019) ภายใต้แนวคิด Robot for a Greener Planet จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ในระดับอุดมศึกษา สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีนักศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมมากกว่า 200 คน และผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพียง จำนวน 89 คน จาก 32 สถาบัน จำนวน 22 ทีม เข้าร่วมแข่งขันประลองความสามารถ ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสถานีสิรินธร […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 328 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ นำโดยรศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และผู้แทนจากโรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ร่วมกัน โดยนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ สามารถเลือกเรียนในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ของโรงเรียนการบินศรีราชา เอวิเอชั่น ควบคู่ไปกับการเรียนในหลักสูตรปกติ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มจพ.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ BDI และ T-TECH

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ได้มอบหมายให้ รศ.ดรสมฤกษ์ จันทร์อัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินเจ็กชั่น จำกัด (BDI) และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (T-TECH) โดยมี รศ.ดร.อุดมเกียรติ  นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.ชาญยุทธ  โกลิตะวงษ์ หัวหน้าโครงการฯ เข้าร่วมเป็นพยาน  ได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลง เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561  ณ สมาร์ทซิตี้ฮอลล์ SILK 3 Room ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพไดอ์แคสซ์ติ้ง แอนด์ อินเจ็กชั่น จำกัด (BDI) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนงานฉีดอลูมิเนียมและพลาสติกให้กับบริษัทผลิตยานยนต์ในประเทศไทย และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (T-TECH) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในกำกับของกลุ่มบริษัท มีความสนใจในการทำวิจัยงานฉีดอลูมิเนียมและพลาสติก จึงได้ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์